ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Осия 2:19

19 И ще те сгодя за Себе Си за винаги;
Да! Ще те сгодя за Себе Си в правда и в съдба,
В милосърдие и милости.
Вижте главите в "Книгата на пророк Осия" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн