ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Даниил 8:16

16 и чух човешки глас, който извика изсред бреговете на Улай и рече: Гаврииле, направи тоя човек да разбере видението.
Вижте главите в "Книгата на пророк Даниила" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн