ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Даниил 4:23

23 А гдето царят е видял един свет страж да слиза от небето и да казва: Отсечете дървото и го съборете, но оставете в земята, в полската трева, пъна с корените му, и то с железен и меден обръч наоколо, и нека се мокри от небесната роса, и нека бъде участта му с полските животни, до като така минат над него седем времена, -
Вижте главите в "Книгата на пророк Даниила" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн