ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Плачът на Еремия 4:7

7 Благородните й бяха по-чисти от сняг, по-бели от мляко,
Снагата им по-червена от рубини, блестяха като сапфир;
Вижте главите в "Плачът на Еремия" :
1 2 3 4 5

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн