ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Еремия 46:25

25 Господ на Силите, Израилевият Бог, казва:
Ето, ще накажа Но-Амон {Т.е., гр. Тиви.}*,
Да! Фараона и Египет,
Боговете му и царете му,
Самият Фараон и ония, които уповават на него;
Вижте главите в "Книгата на пророк Еремия" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн