ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Исая 59:21

21 А от Моя страна, ето Моят завет с тях, казва Господ:
Духът Ми, който е на тебе,
И словата Ми, които турих в устата ти,
Не ще липсват от устата ти,
Нито от устата на потомството ти,
Нито от устата на тяхното потомство {Еврейски: Потомството на потомството им.}*.
От сега и до века, казва Господ.
Вижте главите в "Книгата на пророк Исаия" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн