ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Исая 44:23

23 Възпей радостно, небе, защото Господ извърши това;
Възкликнете, по-долни земни части;
Запейте весело, планини,
Горо и всички дървета в нея,
Защото Господ изкупи Якова,
И се прослави в Израиля.
Вижте главите в "Книгата на пророк Исаия" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн