ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Исая 35

1 Пустото и безводното място ще се развеселят,
И пустинята ще се възрадва и ще цъфне като крем.
2 Ще цъфти изобилно, и ще се развесели дори с радост и песни;
Ще се даде на нея славата на Ливан,
Превъзходството на Кармил и Сарод;
Те ще видят славата Господна,
Величието на нашия Бог.
3 Укрепете немощните ръце,
И утвърдете ослабналите колена.
4 Кажете на ония, които са с уплашено сърце;
Укрепете се! не бойте се!
Ето вашият Бог! Възмездието ще дойде с Божие въздаяние:
Той ще дойде и ще ви избави.
5 Тогава очите на слепите ще се отворят,
И ушите на глухите ще се отпушат,
6 Тогава куцият ще скача като елен,
И езикът на немия ще пее;
Защото в пустата земя ще избликнат води,
И потоци в пустинята.
7 Нажеженият пясък ще стане езеро,
И жадната земя водни извори;
В заселището, гдето лежаха чакалите,
Ще има зеленина с тръстика и рогоз.
8 И там ще има друм и път,
Който ще се нарече път на светостта;
Нечистият няма да мине през него, но ще бъде само за тях;
Пътниците - даже и глупавите - няма да се заблуждават по него.
9 Лъв не ще има там,
Нито ще се качи по него хищен звяр;
Такъв не ще се намери там;
Но изкупените ще ходят по него.
10 Изкупените от Господа ще се върнат,
И ще дойдат с възклицание в Сион;
Вечно веселие ще бъде на главата им;
Ще придобият радост и веселие;
А скръб и въздишане ще побягнат.
Вижте главите в "Книгата на пророк Исаия" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн