ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Исая 24

1 Ето, Господ изпразва земята и я запустява,
Превръща я разпръсва жителите й.
2 И ще стане, както на людете, така и на свещеника;
Както на слугата така и на господаря му;
Както на слугинята, така и на господарката й;
Както на купувача, така и на продавача;
Както на заемодавеца, така и на заемача;
Както на приемача с лихва, така и на оня, който му дава с лихва.
3 Съвсем ще се изпразни земята, и съвършено ще се оголи;
Защото Господ е изговорил това слово.
4 Земята жалее и повяхва;
Светът изнемощява и повяхва;
Високопоставените между людете на земята са изнемощели.
5 Земята тоже е осквернена под жителите си,
Защото престъпиха законите, не зачитаха повелението,
Нарушиха вечния завет.
6 Затова, клетва погълна земята,
И ония, които живеят на нея се намериха виновни;
Затова жителите на земята изгоряха,
И малцина човеци останаха.
7 Новото вино жалее, лозето изнемощява,
Всички, които имаха весело сърце, въздишат.
8 Веселието на тъпанчетата престава;
Шумът на ликуващите се свършва;
Престава веселието на арфата.
9 Няма да пият вино с песни;
Спиртното питие ще бъде горчиво за тия, които го пият.
10 Суетният град се събори;
Всяка къща се затвори тъй щото да не влезе никой.
11 Вик има по улиците за виното;
Всяка радост се помрачи; веселието на земята е отишло в плен.
12 В града остана пустота,
И портата е разбита и съборена.
13 Защото всред земята, между племената, ще бъде
Подобно на плода паднал при отърсването на маслина,
Подобно на пабиръка, когато се свърши гроздобер.
14 Тия ще извикат с висок глас, ще издадат силен глас,
За величието Господно ще възкликнат от морето.
15 Затова прославете Господа в източните страни,
Прославете името на Господа Израилевия Бог в крайморията.
16 От край земята чухме да пеят
Слава на праведния;
Но аз рекох: Чезна! чезна! горко ми!
Коварните коварствуваха;
Да! коварните страшно коварствуваха.
17 Страх, и яма, и примка са върху тебе,
О земни жителю.
18 Който бяга от гласа на страха
Ще падне в ямата;
И който възлиза отсред ямата,
Ще се улови в примката;
Защото прозорците отгоре са отворени,
И основите на земята треперят.
19 Земята се съкруши съвсем,
Земята се разложи съвсем,
Земята силно се разтърси.
20 Земята ще полита като някой пиян,
И ще се люлее насам натам като колиба;
Беззаконието й ще натегне върху нея;
И ще падне и няма вече да стане.
21 И в оня ден
Господ ще накаже във височината войнството на високопоставените,
И на земята земните царе.
22 И ще бъдат събрани,
Както се събират затворниците в тъмницата.
И ще бъдат затворени в тъмницата,
И след дълго време ще бъдат наказани.
23 Тогава луната ще се смути и слънцето ще се засрами;
Защото Господ на Силите ще царува на Сионския хълм,
И в Ерусалим, и пред старейшините Си, със слава.
Вижте главите в "Книгата на пророк Исаия" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн