ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Исая 23

1 Наложено за Тир пророчество:
Лелекайте, тарсийски кораби,
Защото той се разруши,
Та няма за вас къща или вход.
(От Китимската земя им се извести това).
2 Млъкнете, вие жители на крайморието,
Да! ти, когото сидонските търговци,
Минаващи през морето, са обогатили
3 Доходът му, идещ през големи води,
Бе житото на Нил, жетвата на реката
Тъй щото той беше тържище на народите.
4 Засрами се, Сидоне, защото морето проговори;
Морската крепост рече:
Не съм в болки, нито раждам,
Нито момци отхранвам, нито девици отгледвам.
5 Когато се чуе това в Египет,
Ще се мъчат много поради известието за Тир
6 Заминете в Тарсис;
Възридайте, жители на крайморието.
7 Това ли е вашият весел град,
Чиято древност е от стари времена?
Нозете му ще го занесат далеч да странствува.
8 Кой намисли това против Тир,
Който раздаваше корони,
Чиито търговци бяха князе,
Чиито покупатели бяха знаменитите на света?
9 Господ на Силите намисли това,
За да посрами всяко гордеене със слава
И да унижи всичките знаменити на света.
10 Залей земята си като Нил, тарсийска дъщерьо;
Няма вече ограничение за тебе.
11 Господ
простря ръката Си над морето,
Потресе царствата;
Господ даде заповед на Ханаан
Да се съборят крепостите му.
12 Рече още: Не ще се радваш вече,
О угнетена девице, сидонова дъщерьо;
Стани та замини в Китим;
Нито там ще имаш почивка,
13 Ето земята на халдеите;
Тия люде не съществуват вече;
Асириецът определи земята им за пустинни зверове;
Издигнаха кулите си, събориха палатите му,
И той го обърна на развалини.
14 Лелекайте, тарсийски кораби,
Защото запустя крепостта ви.
15 В оня ден
Тир ще бъде забравен седемдесет години,
Колкото са годините {Еврейски: Дните.}* на един цар;
А след седемдесетте години
Ще бъде на Тир както в песента на блудницата се казва:
16 Вземи арфа, обходи града,
Забравена блуднице;
Свири сладко, пей много песни,
За да те помнят.
17 И след седемдесет години
Господ ще посети дъщерята на Тир;
И тя ще се наема пак,
И ще блудствува с всичките царства на света по лицето на земята.
18 Но търговията и наемът й ще се посветят на Господа,
Няма да се вложат в съкровище нито в склад;
Защото търговията й ще бъде за живеещите пред Господа,
За да ядат до ситост и да имат трайно облекло.
Вижте главите в "Книгата на пророк Исаия" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн