ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Песен на песните 7:13

13 Мандрагоровите ябълки издават благоухание;
И върху вратата ни има
Всякакви изрядни плодове, нови и стари,
Които съм запазила за тебе, възлюбени мой.
Вижте главите в "Песен на песните" :
1 2 3 4 5 6 7 8

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн