ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Песен на песните 5:7

7 Намериха ме стражарите, които обхождат града,
Биха ме, раниха ме;
Пазачите на стените ми отнеха мантията.
Вижте главите в "Песен на песните" :
1 2 3 4 5 6 7 8

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн