ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Притчи 22:28

28 Не премествай старите межди,
Които са положили бащите ти.
Вижте главите в "Притчи Соломонови" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн