ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Притчи 17:12

12 По-добре да срещне някого мечка лишена от малките си,
Отколкото безумен човек в буйството му.
Вижте главите в "Притчи Соломонови" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн