ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Изход 4:30

30 и Аарон каза всичките думи, които Господ беше говорил на Моисея, и извърши знаменията пред людете.
Вижте главите в "Изход или втората от петте Моисееви книги" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн