ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Йов 13:27

27 И туряш нозете ми в клада,
И наблюдаваш всичките ми пътища,
Забелязваш дирите на нозете ми? -
Вижте главите в "Книгата Иов" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн