ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
1 Царе 23:25

25 И тъй, Саул и мъжете му отидоха да го търсят; защото беше известено на Давида, заради което той беше слязъл от скалата и седеше в пустинята Маон; и Саул, като чу, завтече се след Давида в пустинята Маон.
Вижте главите в "Първа книга на царете или първа книга на Самуила" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн