ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
1 Царе 18:7

7 И жените, като играеха, пееха ответно и думаха:
Саул порази хилядите си,
А Давид десетките си хиляди.
Вижте главите в "Първа книга на царете или първа книга на Самуила" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн