ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Исус Навиев 24:2

2 И Исус каза на всичките люде: Така говори Господ Израилевият Бог: В старо време оттатък реката живееха бащите ви, Тара, Авраамовият баща и Нахаровият {Грешка в изданието от 1938 г., трябва да е "Нахоровият".}* баща, и служеха на други богове.
Вижте главите в "Книгата на Исуса Навиева" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн