ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Второзаконие 33

1 И ето благословението, с което Божият човек Моисей благослови израилтяните преди смъртта си.
2 Рече: -
Господ дойде от Синай,
И яви им се от Сиир;
Осия от планината Фаран,
И дойде с десетки хиляди светии;
От десницата Му излезе огнен закон за тях.
3 Ей, възлюби племената;
Всичките Му светии са под ръката ти;
И седяха при нозете ти
За да приемат думите ти.
4 Закон заповяда нам Моисей,
Наследство на Якововото общество.
5 И той беше цар в Есурун
Когато първенците на людете се събраха,
Всичките Израилеви племена.
6 Да е жив Рувим, и да не умре;
И да не бъдат мъжете му малочислени.
7 И ето какво каза за Юда:
Послушай, Господи, гласа на Юда,
И доведи го при людете му;
Ръцете му нека бъдат достатъчни за него;
И бъди му помощ срещу противниците му.
8 И за Левия рече:
Тумимът ти и Уримът ти
Да бъдат с оня твой благочестив човек,
Когото си опитал в Маса.
И в когото си се препирал при водите на Мерива;
9 Който рече за баща си и за майка си:
Не гледай на тях;
Който не призна братята си,
Нито позна своите чада;
Защо съблюдаваха Твоята дума
И опазиха Твоя завет.
10 Ще учат Якова на съдбите Ти,
И Израиля на закона Ти;
Ще турят темян пред Тебе,
И всеизгаряния на олтара Ти.
11 Благослови, Господи, притежанията му.
И бъди благосклонен към делата на ръцете му;
Порази чреслата на ония, които въстават против него.
И на ония, които го мразят, та да не станат вече.
12 За Вениамина рече:
Възлюбеният от Господа ще живее безопасно при него;
Господ ще го закриля всеки ден,
И той ще почива между рамената му.
13 И за Иосифа рече:
Благословена да бъде от Господа земята му
Със скъпоценни небесни дарове от лежащата долу бездна,
14 Със скъпоценни плодове от слънцето,
И със скъпоценни произведения от месеците,
15 С изрядни неща от старите планини,
Със скъпоценни неща от вечните гори,
16 Със скъпоценни неща от земята и всичко що има в нея.
Благоволението на Онзи, Който се яви в къпината,
Да дойде на главата Иосифова,
И на темето на оня, който се отдели от братята си.
17 Благоволението му е като на първородния му юнец,
И роговете му като роговете на див вол;
С тях ще избоде племената до краищата на земята;
Те са Ефремовите десетки хиляди,
И те са Манасиевите хиляди.
18 И за Завулона рече:
Весели се, Завулоне, в излизането си,
И ти, Исахаре, в шатрите си.
19 Ще свикат племената на планината;
Там ще принасят жертва с правда;
Защото ще сучат изобилието на морето
И съкровищата скрити в крайморския пясък.
20 И за Гада рече:
Благословен да бъде оня, който разширява Гада.
Седи като лъвица, и разкъсва мишци и глава.
21 Промисли за себе си първия дял,
Защото там се узна дела на управителя;
А дойде с първенците на людете
Та извърши правдата на Господа
И Неговите съдби с Израиля.
22 И за Дана рече:
Дан е млад лъв,
Който скача от Васан.
23 И за Нефталима рече:
О Нефталиме, наситен с благоволение,
И изпълнен с благословение Господно,
Завладей ти запад и юг.
24 И за Асира рече:
Благословен да е с чада Асир;
Нека бъде благоугоден на братята си,
И да натопи ногата си в масло.
25 Желязо и мед да бъдат обущата ти,
И силата ти да бъде според дните ти.
26 Няма подобен на Есуруновия Бог,
Който за помощ на тебе се носи на небесата,
И на облаците във великолепието Си.
27 Вечният Бог е твое прибежище;
И подпорка ти са вечните мишци:
Ще изгони неприятеля от пред тебе, и ще рече: Изтреби!
28 Тогава Израил ще се засели сам в безопасност;
Източникът Яковов ще бъде в земя богата с жито и с вино;
И небесата му ще капят роса.
29 Блажен си ти Израилю;
Кой е подобен на тебе, народе спасяван от Господа,
Който ти е щит за помощ,
И меч за твоето превишаване?
Ще ти се покорят неприятелите ти;
И ти ще стъпваш по височините им.
Вижте главите в "Второзаконие или петата от петте Моисееви книги" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн