ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Второзаконие 32:51

51 защото не Ми се покорихте между израилтяните при водите на Мерива {То ест: Препиране.}* Кадис в пустинята Цин, понеже не Ме осветихте всред израилтяните.
Вижте главите в "Второзаконие или петата от петте Моисееви книги" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн