ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Числа 23:7

7 Тогава почна беседата си, казвайки: -
Валак ме доведе от Арам,
Моавският цар от източните планини, и каза ми:
Дойди, прокълни ми Якова,
И дойди, хвърли презрение върху Израиля.
Вижте главите в "Числа или четвъртата от петте Моисееви книги" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн