ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Числа 20:13

13 Това е водата на Мерива {То ест: Каране.}*, защото израилтяните се препираха с Господа, и Той се освети всред тях.
Вижте главите в "Числа или четвъртата от петте Моисееви книги" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн