ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Числа 12:15

15 И тъй, Мариам бе затворена седем дена вън от стана, и людете не се дигнаха, докато не се прибра Мариам.
Вижте главите в "Числа или четвъртата от петте Моисееви книги" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн