ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Откровение 19:13

13 и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.
Вижте главите в "Откровението на Йоана" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн