ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Откровение 12:13

13 И като видя змеят, че биде свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете.
Вижте главите в "Откровението на Йоана" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн