ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Откровение 3:12

12 Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог; отгдето няма вече да излезе вън; и ще напиша на него името на Моя Бог, и името на града на Моя Бог, {В изданието от 1938 г. тези думи липсват}* новия Ерусалим, който слиза от небето от Моя Бог; ще напиша и Моето ново име.
Вижте главите в "Откровението на Йоана" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн