ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Евреи 11:27

27 С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв; защото издържа, като един, който вижда Невидимия.
Вижте главите в "Посланието към евреите" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн