ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Тит 2:14

14 Който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде за Свое притежание, ревностни за добри дела.
Вижте главите в "Посланието на апостол Павел към Тита" :
1 2 3

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн