ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
2 Тимотей 4:11

11 Само Лука е при мене. Вземи Марка и доведи го със себе си, защото ми е полезен в службата.
Вижте главите в "Второто послание на апостол Павел към Тимотея" :
1 2 3 4

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн