ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
2 Тимотей 1:5

5 Понеже ми е напомнено за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше в баба ти Лоида и в майка ти Евникия, а както съм уверен, и в тебе.
Вижте главите в "Второто послание на апостол Павел към Тимотея" :
1 2 3 4

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн