ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
1 Солунци 4:14

14 Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него.
Вижте главите в "Първото послание на апостол Павел към солунците" :
1 2 3 4 5

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн