ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
1 Солунци 3:5

5 И по тая причина, когато не можах вече да търпя, пратих да узная за вярата ви, да не би да ви е изкусил изкусителят, и трудът ни да бъде напразно.
Вижте главите в "Първото послание на апостол Павел към солунците" :
1 2 3 4 5

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн