ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
1 Коринтяни 11:20

20 прочее, когато така се събирате заедно, не е възможно да ядете Господната вечеря;
Вижте главите в "Първото послание на апостол Павел към коринтяните" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн