ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Римляни 6:23

23 Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.
Вижте главите в "Посланието на апостол Павел към римляните" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн