ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
2 Петър 2:4

4 Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове, и ги предаде да бъдат вардени за съд;
Вижте главите в "Второто съборно послание на Петра" :
1 2 3

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн