ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Яков 3:15

15 Това не е мъдрост, която слиза от горе, но е земна, животинска, бесовска;
Вижте главите в "Съборното послание на Якова" :
1 2 3 4 5

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн