ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Яков 1:3

3 като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост.
Вижте главите в "Съборното послание на Якова" :
1 2 3 4 5

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн