ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Яков 1:2

2 Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни,
Вижте главите в "Съборното послание на Якова" :
1 2 3 4 5

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн