ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Яков 1:15

15 и тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно ражда смърт.
Вижте главите в "Съборното послание на Якова" :
1 2 3 4 5

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн