ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Деяния на апостолите 15:14

14 Симон обясни по кой начин Бог най-напред посети езичниците, за да вземе измежду тях люде за Своето име.
Вижте главите в "Деянията на апостолите" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн