ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Деяния на апостолите 14:10

10 рече със силен глас: Стани на нозете си. И той скочи и ходеше.
Вижте главите в "Деянията на апостолите" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн