ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Йоан 6:21

21 Затова бяха готови да Го вземат в ладията; и веднага ладията се намери при сушата, към която отиваха.
Вижте главите в "Светото евангелие от Йоана" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн