ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Йоан 4:31

31 Между това учениците молеха Исуса, казвайки: Учителю, яж.
Вижте главите в "Светото евангелие от Йоана" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн