Интернет версията на Българският Библейски Конкорданс дава възможност за търсене на стихове от Българската Библия по думи или фрази.
 
Чрез тази форма можете да извършете търсене на стихове или пасажи в Библията чрез задаване на името на книгата, главата и стиха или чрез търсене по думи или фрази.
Търсене по стих или пасаж от Библията
  
например: Йоан 1-3, 1Йн 3:18, Флп 4:8 още

Стиховете да се покажат в версия:
Цариградска (1871) Протестанска (1940) Православна (1992) Верен (2002) Всички

Търсене по думи от Библията
  

Търсенето по думи да стане в:
Цялата Библия   Старият Завет     Новият Завет
Намерените стихове да се покажат:
само като препратка (книга глава:стих)  
като препратка и няколко думи от стиха 
като препратка и целия текст на стиха 

Помощ
Този конкорданс е подарък за всички български християни, които обичат да изучават Библията и имат достъп до Интернет.