[+] КАЛЕНДАР
26.07 Богослужения на живо 19ч. 
26.07 KATAЛИЗ НА ПЕТДЕСЯТНИЦА
12.08 Дванадесети cъбор на СЕПЦ
16.08 Българска аудио Библия
17.08 Mладежка конференция
19.08 Трите гряха на насилственото образование
24.08 Заповядай на утрото

[+] МОЛИТВЕНИ НУЖДИ
Господ да помогне
Моля се за мъдрост
Бог да не позволява
Господ да помогне
Йерусалим: Крепост в беда
Нека Господ помогне
За отворени врати

[+] ПАСТИРСКО ОБЩЕНИЕ
Готическите фрагменти на Вулфила
Важно пророческо развитие
Заповядай на утрото
Празникът на св.МАРИНА
Реформацията
Българска църква Дъблин
Дванадесети cъбор на СЕПЦ

[+] ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
Бог връща откраднатото
Обичаш ли Моя храм
Bярваш ли в Писанията
На живо от БЕЦ-Казанлък
Apocrypha on the New Testament
Църквата и накъде вървим
Християните от Витлеем